Home

DE MAATWERKBEDRIJVEN VANDAAG DE DAG (DE BWA’s)

De belangrijkste uitdaging van de maatwerkbedrijven bestaat erin het actueel economisch model te volgen, terwijl een sociale doelstelling behouden moet worden. De Maatwerkbedrijven werk dienen dus een evenwicht te vinden tussen het sociale aspect en de rentabiliteit.

Het staat buiten kijf dat de Bedrijven voor Aangepast Werk een rol spelen in het economische leven van het land, terwijl ze zich van de andere bedrijven onderscheiden.

Onze voornaamste taak in de hoedanigheid van Bedrijf voor Aangepast Werk is het ijveren voor de sociale integratie van gehandicapte personen, door hen werk toe te vertrouwen dat hen voldoening geeft. Wij stellen in de eerste plaats mannen en vrouwen met een lichamelijke, mentale en/of zintuiglijke handicap tewerk. In de praktijk streven wij ernaar om zo goed mogelijk rekening te houden met de vaardigheden van iedereen, door elke persoon aangepast werk te geven. Dit is één van de redenen waarom wij voortdurend op zoek zijn naar nieuwe markten. De verscheidenheid van de taken stelt ons immers in staat een breder publiek aan te werven.

Parallel aan onze sociale roeping blijven we uiteraard een economische doelstelling nastreven om het voortbestaan van het bedrijf te garanderen. Wij zijn een volwaardige economische partij. Door ons werk toe te vertrouwen, sluit u zich bij onze inspanningen aan. Wij zijn u hier dankbaar voor.
 

Création SIP